opening times. open.

During shows every week Thursday to Sunday 1pm till 6pm Thurs–Sun,
1pm – 6pm

we are in.

Boekhorststraat 125
The Hague, NL
Boekhorstst. 125, The Hague, NL

support.

How?

newsletter.

Subscribe.

follow us.

news.

Art Rotterdam

1646 is very pleased to announce the presentation of Die Aap van Bloemfontein by Jos de Gruyter & Harald Thys at Intersections, the new section for non-profit project spaces of the art fair Art Rotterdam of 2015.

Intersections will be presented alongside the main fair in a 1300m2 industrial warehouse that is part of the Van Nelle Factory Grounds.

Jos de Gruyter & Harald Thys have been working together as an artist duo since the end of the 1980s. Their photographs, drawings, objects, and videos—steeped in black humor, (self)-reflection and overlapping reality, fiction and suppressed history—play with notions of the superficial and banal.

Van wat kant dat ik myn leven aenzie, ik vind’et vol zonden. Sy komen my met menigten te voor, en vervult zynde van Schrik, keere ik my tot u, ô mynen Godt! weest tog my rampzalig mensch genadig. Doet my door boedtveerdige werken uwe verzoening verdienen: en laet niet toe, dat ik uwe bedienaers zou pramen, van my de teekenen van uwen vrede en liefde te geven, voor dat ik zal hebben getragt uwen toorn te verzoenen, en door de werken, die sy my zullen voorschryven, aen uwe regtveerdigheyt eenigsins zal hebben voldaen.

Gendt 1727

(Excerpt from the Dutch translation of a pedagogical treatise on the torment of human sin, written by Charles Gobinet.)