Privacy Policy

Stichting Project space 1646, gevestigd aan Boekhorststraat 125 2512 CN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact:
www.1646.nl
Boekhorststraat 125 2512 CN Den Haag
info@1646.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Project Space 1646 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • – Voor- en achternaam
  • – Adresgegevens
  • – Telefoonnummer
  • – E-mailadres
  • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • – Locatiegegevens
  • – Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • – Internetbrowser en apparaat type
  • – Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Project Space 1646 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling of donatie
– Om je op de hoogte te houden van al onze activiteiten, onder andere door het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om je kandidaatschap binnen een eventuele sollicitatieprocedure mee te kunnen nemen in de overwegingen
– Om je aanmelding voor onze residency mee te kunnen nemen in de overwegingen
– Stichting Project Space 1646 analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Project Space 1646 bewaart je persoonsgegevens zolang deze relevant zijn voor onze dienstverlening. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Project Space 1646 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld binnen onze administratie en ten behoeve van de verzending van producten).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Project Space 1646 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Project Space 1646 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@1646.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Project Space 1646 wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Project Space 1646 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@1646.nl.