We're currently closed.We will open again on Thursday 23/5 at 13:00

You have

items in your cart

Jos de Gruyter & Harald Thys

De Bloemenfontein Van Worpswede

:

12/09/2014 –
– 12/10
12/10/2014

Van wat kant dat ik myn leven aenzie, ik vind’et vol zonden. Sy komen my met menigten te voor, en vervult zynde van Schrik, keere ik my tot u, ô mynen Godt! weest tog my rampzalig mensch genadig. Doet my door boedtveerdige werken uwe verzoening verdienen: en laet niet toe, dat ik uwe bedienaers zou pramen, van my de teekenen van uwen vrede en liefde te geven, voor dat ik zal hebben getragt uwen toorn te verzoenen, en door de werken, die sy my zullen voorschryven, aen uwe regtveerdigheyt eenigsins zal hebben voldaen.

Gendt 1727

For their exhibition at 1646 Jos de Gruyter & Harald Thys presented a new video work, produced in the summer of 2014 especially for this occasion.

Info

About Jos de Gruyter & Harald Thys: Gruyter (b. 1965, Belgium) and Thys (b. 1966, Belgium) live and work in Brussels. Selected solo-shows include: 2019 —Mondo Cane, Belgian Pavilion (curated by Anne-Claire Schmitz), 58th Venice Biennale, Venice; 2018 —Objects as Friends, Gavin Brown’s Enterprise, New York; 2016 – Jos de Gruyter & Harald Thys, Schinkel Pavillon, Berlin; 2015 —Jos de Gruyter & Harald Thys: Fine Arts, Raven Row, London; 2012 —Les énigmes de Saarlouis, Galerie Micheline Szwajcer, Antwerp; 2011 —Im Reich der Sonnenfinsternis, Isabella Bortolozzi Gallery, Berlin; 2010 —Das Loch, Art Unlimited, Art 41 Basel, Basel.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Related