opening times. open.

During shows every week Thursdays 1pm till 9pm

Friday to Sunday 1pm till 6pm


we are in.

Boekhorststraat 125
The Hague, NL
Boekhorstst. 125, The Hague, NL

support.

How?

newsletter.

Subscribe.

follow us.

BEFORE AND AFTER THIS.

12 Sep - 12 Oct 2014

DE BLOEMENFONTEIN VAN WORPSWEDE

DE BLOEMENFONTEIN VAN WORPSWEDE

DE BLOEMENFONTEIN VAN WORPSWEDE

an exhibition by Jos De Gruyter & Harald Thys
Van wat kant dat ik myn leven aenzie, ik vind'et vol zonden …

Van wat kant dat ik myn leven aenzie, ik vind’et vol zonden. Sy komen my met menigten te voor, en vervult zynde van Schrik, keere ik my tot u, ô mynen Godt! weest tog my rampzalig mensch genadig. Doet my door boedtveerdige werken uwe verzoening verdienen: en laet niet toe, dat ik uwe bedienaers zou pramen, van my de teekenen van uwen vrede en liefde te geven, voor dat ik zal hebben getragt uwen toorn te verzoenen, en door de werken, die sy my zullen voorschryven, aen uwe regtveerdigheyt eenigsins zal hebben voldaen.

Gendt 1727

For their exhibition at 1646 Jos de Gruyter & Harald Thys will present a new video work, produced this summer especially for this occasion.