opening times. open.

During shows every week Thursdays 1pm till 9pm

Friday to Sunday 1pm till 6pm


we are in.

Boekhorststraat 125
The Hague, NL
Boekhorstst. 125, The Hague, NL

support.

How?

newsletter.

Subscribe.

follow us.

5 - 5 Jun 2010

Los Van Woorden #6

phil minton, samuel vriezen

Doors open at 20.00 o’clock.
The programme starts at 20.30 o’clock.
Entrance is 5 euros.

SCROLL DOWN FOR DUTCH

Stichting AVCEP presents Los Van Worden # 6 in 1646 with Samuel Vriezen and Phil Minton.

Samuel Vriezen (Groningen, 1973) has mainly composed works for piano and chamber music. Already at the age of eight He received private piano lessons in Haarlem.

He initially studied mathematics but in 1994 he switched to the Royal Conservatory in The Hague where he remained until 2000 and studied composition with, among others, Louis Andriessen, Martijn Padding and Diderik Wagenaar.

He also followed courses on computer languages and formula models of musical perception with Remko Scha at the University of Amsterdam. As a pianist, he specializes in contemporary music: in 2003 he was the first interpreter of Tom Johnson’s “The Chord Catalogue”, he performed by Dante Oei and taught at the Wiener Tage für Klavier Musik Zeitgenossische in 2005. He was also co-organizer of the new music series “Concerts through” in Amsterdam in the period 1997-2004.

Since 2005 he is director of the Huygens-Fokker Foundation for microtonal music.
He also published poems widely in Dutch and Flemish literary journals and has organized experimental literary performances for the Perdu Foundation.

Some of his compositions are almost poems, some poems almost compositions.
He will be heard in “Knuckles”, “1512” and “10 performance in the readers”.

- – –

Singer and voice artist Phil Minton was born in Torquay, England in 1940. He learned to play trumpet at the age of fifteen and sang with local jazz groups.
In 1963, he moved to London to play with Mike Westbrook.

From the mid 60’s he worked in dance bands in England, Sweden and the Canary Islands. He returned to Westbrook in 1972 and toured with his singing and Brass Band throughout Europe, America and beyond.
The last 30 years he has worked mainly as an improviser and voice singer with leading singers and musicians like Isabelle Duthoit, Maggie Nicols, Audrey Chen (Guest Regardless of Words # 1), Terry Day, Hugh Metcalfe and Sophie Agnel.

Today he is a member of the impro groups Toot, No Walls, 5 Singing Men, FORCE, Adorno, and Axon Speeq and is active in a quartet with Veryan Weston, John Butcher and Roger Turner. He received a 2005 Award of Nesta and traveled the last 15 years both solo and with his “Feral Choir” in many countries.

Stewart Lee wrote of him in the Sunday Times on June 1, 2008:
“Not long ago these croaks, burps, high-pitched exhaltations, deep-throated drones and sheds of garbled half-language would have seen Minton either burnt or hailed as an emissary of God”.


Stichting AVCEP presenteert op zaterdag 5 juni Los Van Woorden # 6 in 1646 met Samuel Vriezen en Phil Minton.

Samuel Vriezen (Groningen, 1973) componeerde vooral kamermuziek en werken voor piano. Al op achtjarige leeftijd kreeg hij prive-pianoles in Haarlem. Aanvankelijk studeerde hij wiskunde maar in 1994 schakelde hij over naar het Koninklijke Conservatorium in Den Haag waar hij tot 2000 compositie studeerde, onder meer bij Louis Andriessen, Martijn Padding en Diderik Wagenaar. Ook volgde hij cursussen computertaal en formulemodellen van muzikale perceptie bij Remko Scha aan de Universiteit te Amsterdam.

Als pianist specialiseert hij zich in hedendaagse muziek: in 2003 was hij de eerste vertolker van Tom Johnson’s ‘The Chord Catalogue’, hij trad op met Dante Oei en doceerde aan de Wiener Tage fur Zeitgenossische Klaviermusik in 2005. Daarnaast was hij mede-organisator van de nieuwe muziek-serie ‘Concerten Tot en Met’ in Amsterdam in de periode 1997-2004.

Sinds 2005 is hij directeur van de Stichting Huygens-Fokker voor microtonale muziek. Ook publiceerde hij veelvuldig gedichten in Nederlandse en Vlaamse literaire tijdschriften en organiseerde experimentele literaire optredens voor de Stichting Perdu.

Sommige van zijn composities zijn bijna gedichten, sommige gedichten bijna composities. Hij zal dat laten horen in ‘Gewrichten’, ‘1512’ en in de performance ’10 lezers’.

- – -

Vocalist en stemkunstenaar Phil Minton werd geboren in Torquay, Engeland in 1940. Hij leerde trompet spelen op zijn vijftiende en zong met locale jazz groepen. In 1963 verhuisde hij naar Londen om met Mike Westbrook te spelen.

Vanaf het midden van de 60’s werkte hij in dansorkesten in Engeland, Zweden en op de Canarische Eilanden. Hij keerde terug bij Westbrook in 1972 en toerde blazend en zingend bij diens Brassband door heel Europa, Amerika en verder. De laatste 30 jaar werkte hij voornamelijk als stemimprovisator en zong met toonaangevende zangers en musici als Isabelle Duthoit, Maggie Nicols, Audrey Chen ( gast bij Los van Woorden # 1 ), Terry Day, Hugh Metcalfe en Sophie Agnel.

Hij is vandaag de dag lid van de improvisatiegroepen TooT, No Walls, 5 Men Singing, fORC, Adorno, Speeq and Axon en aktief in een kwartet met Veryan Weston, John Butcher en Roger Turner. Hij ontving in 2005 de Nesta Award en reisde de laatste 15 jaar zowel solo als met zijn ‘Feral Choir’ naar vele landen.

Stewart Lee schreef over hem in de Sunday Times van 1 juni 2008: ‘Not long ago these croaks, burps, high-pitched exhaltations, deep-throated drones and sheds of garbled half-language would have seen Minton either burnt or hailed as an emissary of God’.